Kierunek Architektura Wnętrz

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Architektura Wnętrz.

 

Od 2007 roku na kierunku Architektura Wnętrz prowadzone są studia I stopnia licencjackie w trybie stacjonarnym. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia na kierunku Architektura Wnętrz mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

Władze Instytutu


 

Dyrektor Instytutu

Prof. Henryk Ożóg

 

 

Kierownik Zakładu Architektury Wnętrz

prof. Jerzy Swałtek

 

 

Sekretariat Instytutu


Pałac Lubomirskich
ul. Książąt Lubomirskich 6
Parter, pokój 12
37-700 Przemyśl
tel. (16) 16 735 52 32
e-mail: aw@pwsw.pl

 

Godziny pracy Sekretariatu: od

 

poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00

 

Współpraca


 

W ramach współpracy z instytucjami na terenie miasta Przemyśla pracownicy Architektury wnętrz zatrudnieni współpracują z:

Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi i przedsiębiorstwami: