Kierunek Projektowanie Graficzne

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Projektowanie Graficzne.

 

Na kierunku Projektowanie Graficzne prowadzone są studia I stopnia licencjackie w trybie stacjonarnym. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia na kierunku Projektowanie Graficzne mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

Władze Instytutu


 

Dyrektor Instytutu

Prof. Henryk Ożóg

 

 

Kierownik Zakładu Projektowania Graficznego

dr inż. Piotr Kisiel

 

 

Sekretariat Instytutu


Pałac Lubomirskich
ul. Książąt Lubomirskich 6
Parter, pokój 12
37-700 Przemyśl
tel. (16) 16 735 52 32
e-mail: aw@pwsw.pl

 

Godziny pracy Sekretariatu: od

 

poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00