Aktualności

24 lutego 2019

Warhol i Frida w Galerii Zamek


Od 16 lutego do 12 marca w Galerii Zamek (PCKiN ZAMEK) eksponowana jest wystawa prezentująca dwa projekty artystyczne. Każdy z nich poświęcony jest wybitnym osobowościom sztuki XX wieku. Oba projekty zrealizowane zostały przez dwa ośrodki akademickie, PWSZ w Nowym Sączu i Uniwersytet Rzeszowski, w osobach dr Iwony Bugajskiej-Bigos i dr Anny Steligi. Autorki zaprosiły do swojego przedsięwzięcia również Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu reprezentowaną przez dr Annę Kałamarz-Kucz z Instytutu Sztuk Projektowych oraz grupę studentów projektowania graficznego: Przemysława Szala, Iwonę Bobko, Mateusza Bajerę, Szymona Pałysa oraz Pawła Żemełko. Spotkanie z Organizatorami i Uczestnikami obu projektów odbyło się w Galerii Zamek 22 lutego, czyli w 32 rocznicę śmierci Andy Warhola.

fot. Paweł Żemełko