Program studiów

Potwierdzanie efektów uczenia się w Instytucie Sztuk Projektowych na kierunku Architektura Wnętrz

Od  roku akademickiego 2016/2017 kandydaci ubiegający się o przyjęcie  na kierunek Architektura Wnętrz mogą skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Raport samooceny za rok akademicki 2017/2018

Plany studiów na kierunku Architektura Wnętrz