Rekrutacja

Architektura Wnętrz prowadzi rekrutację na 3,5 letnie studia I stopnia – licencjackie w trybie stacjonarnym. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadzie konkursu świadectw oraz rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy to zarówno „starej” jak i „nowej matury”).