Ogłoszenia

22 sierpnia 2019

Przeniesienie sekretariatu ISP


Uwaga!

Sekretariat Instytutu Sztuk Projektowych został przeniesiony do Kolegium Technicznego pok. 3.30