Kadra

Kadra dydaktyczna na kierunku Projektowanie graficzne:

prof. Tadeusz Nuckowski

prof. Henryk Ożóg

prof. Tadeusz Błoński

dr hab. Andrej Hascak

dr Andrzej Rułka

dr Marta Trojanowska

dr Piotr Kisiel

dr Anna Kałamarz-Kucz

mgr Elżbieta Cieszyńska

mgr Tomasz Bielański

mgr Witold Taworski

dr Małgorzata Dziura